Integritetspolicy

Här hittar du vår integritetspolicy och cookiepolicy. Vi värdesätter våra besökares integritet och det är därför viktigt för oss att skydda din integritet.

Det är viktigt att du läser igenom vår integritetspolicy innan du väljer att använda våra tjänster för att du ska få en förståelse hur vi hanterar personuppgifter. Ifall du inte accepterar hur vi hanterar dessa ska du inte använda våra tjänster.

Integritetspolicy

Vår webbplats är: https://techlady.io

Senast uppdaterad: 2022-04-18

Personuppgiftsansvarig

Techlady.io (Techlady)

Juridisk person: Techlady AB

Org. nr: 559363-3323

Kontaktuppgifter

E-post: kontakt@techlady.io

Telefon: 070 287 98 17

Hantering av personuppgifter

Techlady värnar om din personliga integritet och vi ser det som en självklarhet att du ska känna dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt när du nyttjar våra tjänster. På Techlady har vi som policy att hålla insamlingen av personuppgifter till en så låg nivå som möjligt, och att personuppgifterna endast används för avsedda ändamål. 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra rutiner och vår datasäkerhet för att säkerställa att din integritet respekteras och att dina personuppgifter hålls säkra och behandlas i enlighet med rådande lagstiftning.

I denna integritetspolicy redogör vi för vilka personuppgifter som kan komma att samlas in ifall du tar del av våra tjänster, hur hanteringen av dessa sker, samt vilka rättigheter du har i avseendet.

Syfte

Personuppgifter behandlas för följande ändamål: 

 • Att fullgöra våra åtaganden och skyldigheter mot våra användare.
 • Att fullgöra våra juridiska skyldigheter.
 • Att förbättra användarupplevelsen för våra användare. 
 • I säkerhetssyfte.

Personuppgifter som kan komma att samlas in

Personuppgifter du ger till oss
Vår webbplats (techlady.io) kan besökas och användas utan att du behöver dela med dig av personlig information. Väljer du att kontakta oss via e-post, brev, telefon eller sociala medier kan följande personuppgifter komma att samla in: 

 • Person-, företags-, kontaktuppgifter: Namn, företagsnamn, registreringsnummer, momsregistreringsnummer, adress, övriga fakturauppgifter, e-postadress och telefonnummer.
 • Meddelanden: Ditt meddelande ifall du kontaktar oss i skrift. 

Automatiserade beslut

Inga automatiserade beslut tas om våra användare. 

Laglig grund för behandlingen

De juridiska grunder som vi behandlar enligt finns beskrivna i Dataskyddsförordningen artikel 6, punkt 1.

Datasäkerhet

Trafiken mellan din webbläsare och vår webbplats krypteras med SSL/TLS.

Ifall vi skulle identifiera brister i vår datasäkerhet som kan ha medfört att personuppgifter hamnat hos obehöriga parter kommer vi rapportera detta till Datainspektionen senast 72 timmar efter det att läckan identifierats.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer i största möjliga utsträckning att behandlas inom EU/EES – framför allt kommer personuppgifter du ger till oss att hanteras i regionen.

Dina personuppgifter kommer inte sparas längre än vad rådande lagstiftning tillåter.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Dina rättigheter

 • Du har rätt till tillgång, vilket innebär att du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig, vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dessa. 
 • Du har rätt till rättelse, vilket innebär att du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. 
 • Du har rätt till invändning, vilket innebär att invända mot att dina personuppgifter behandlas för att rikta marknadsföring mot dig.
 • Du har rätt till radering, vilket innebär att du har rätt att få vissa personuppgifter som vi behandlar om dig raderade. Detta förutsätter att personuppgifterna inte längre fyller någon funktion för verksamheten eller ifall vi saknar laglig grund för behandlingen. 
 • Du har rätt till begränsning, vilket innebär att vi begränsas från att aktivt behandla dina personuppgifter. 
 • Du har rätt till dataportabilitet.

Tillsyn

Vår tillämpning av GDPR står under Datainspektionens tillsyn. Datainspektionens hemsida är www.datainspektionen.se och de kan nås på telefonnumret 08-657 61 00. Hit kan du vända dig ifall du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter. 

Ändringar i vår integritetspolicy

I samband med att rutiner, rådande lagstiftning eller vårt utbud av tjänster ändras kan det krävas åtgärder för att möta dessa förändringar vilket kan resultera i att vår integritetspolicy måste uppdateras. Det är därför viktigt att läsa igenom vår integritetspolicy varje gång du tänkt nyttja våra tjänster för att säkerställa att du är medveten om vår aktuella policy för behandling av personuppgifter.

Cookiepolicy

I vår cookiepolicy beskriver vi vad cookies är, hur de används generellt, hur vi använder oss av cookies, vilken data som sparas och hur du kan göra för att sluta använda cookies.

Vad en cookie är

En cookie är en textbaserad datafil som används för att förbättra användarupplevelsen på webbplatser genom att hålla reda på besökarens preferenser och beteende. Cookien skickas till din webbläsare från webbservern varje gång du skickar en förfrågan till webbplatsen. 

Cookies kan antingen vara sessionsbaserade eller bestående. Sessionsbaserade cookies lagras bara till dess att användaren stänger ner sin webbläsare. Bestående cookies lagras på webbläsaren till ett specificerat datum eller till dess att användaren raderar dessa. 

Cookies kan vanligtvis inte användas för att identifiera personuppgifter utom i vissa specifika fall.

Hur vi använder cookies

Vi använder främst nödvändiga cookies på den här webbplatsen. Inga personuppgifter lagras i dessa cookies. 

Hantera cookies

De flesta webbläsare har funktioner som gör det möjligt för sina användare att ställa in så att cookies inte lagras och även att ta bort befintliga cookies. För mer information hänvisar vi till respektive webbläsares instruktioner. 

Använder du en annan webbläsare hänvisar vi dig till deras officiella hemsida för hjälp. 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 

Kontakt

Har du frågor om vår cookiepolicy kan du kontakta oss på: kontakt@techlady.io