Användarvillkor

Här hittar du våra användarvillkor för dig som besöker vår webbplats. Vi rekommenderar alla som besöker vår webbplats att läsa igenom och vara införstådd med våra användarvillkor innan ni börjar använda webbplatsen. 

Användning av webbplatsen är förknippat med ett antal villkor som specificeras nedan på denna webbsida. Villkoren gäller mellan juridisk person Techlady AB, organisationsnummer 559363-3323 (Techlady) och dig (Användaren) som besöker, eller på annat sätt använder, webbplatsen techlady.io. Genom att besöka och använda webbplatsen techlady.io accepterar du att vara bunden av och följa våra villkor. 

1. Allmänt

1.1. Webbplatsen techlady.io är Techladys officiella webbplats på svenska. Webbplatsen är utformad för att marknadsföra Techladys tjänster och tillgångar. 

2. Intäktsmodeller

Techlady jobbar efter olika intäktsmodeller för olika verksamhetsområden. 

2.1. Ifall Användaren är intresserad av att köpa tjänster av Techlady som inte har ett definierat pris på webbplatsen gäller den ersättning som förhandlas fram mellan Användaren och Techlady. Techlady förbehåller sig rätten att inte anta alla uppdrag som beställs. 

2.2. Användaren kan köpa tjänster av Techlady till ett fast arvode. De tjänster som säljs till fast arvode har priset klart synligt i anknytning till en köpknapp. I annat fall gäller konsultarvode. Techlady förbehåller sig rätten att neka Användaren att köpa tjänster av Techlady.

2.3. Techlady kan få prestationsbaserad ersättning ifall Användaren väljer att utföra en handling som definierats på förhand genom partnerlänkar. Handlingen och betalningsmodellen, samt ersättningsbeloppet, bestäms mellan Techlady och ägaren av partnerlänken, men kostar aldrig Användaren något extra att använda.

3. Användarens ansvar

3.1. Användaren får inte använda tjänsten på sånt sätt att Techlady kan ta skada. Det avser aktiviteter som t.ex. dataintrång, publicering av plagierat material eller på annat sätt använda varumärket på sätt som kan uppfattas som stötande. 

3.2. Användaren är införstådd med att webbplatsen innehåller så kallade partnerlänkar.

3.3. Användaren accepterar att denna inte får distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Användaren är däremot alltid välkomma att länka till relevanta avsnitt.

4. Integritetspolicy

4.1. Hur personuppgifter, cookies och säkerhet hanteras regleras av Techladys integritetspolicy

5. Ändringar i villkoren

5.1. Användarvillkoren kan komma att ändras vid behov. Användare som besöker och använder tjänsten efter en ändring accepterar de nya villkoren. Senaste ändringen gjordes 2022-04-18.

6. Eventuell tvist och tillämplig lag

6.1 Svensk lagstiftning tillämpas för villkoren och eventuella tvister ska slutligen avgöras vid svensk domstol. 

7. Kontakt

Postadress:
Techlady AB
Nimrodsgatan 12
115 42 Stockholm

Besöksadress:
Tegelviksgatan 51

E-post: kontakt@techlady.io

Telefon: 070 287 98 17